RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych są przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
  1. Marek Lengiewicz, NIP 1182205061, nr REGON 385349106, przedsiębiorca działający pod firmą catering Marek Lengiewicz - wspólnik spółki cywilnej
  2. Janusz Fijałkowski, NIP 5311460953, nr REGON 010291834, przedsiębiorca działający pod firmą JANUSZ FIJAŁKOWSKI BOSS - wspólnik spółki cywilnej
  3. Anna Lengiewicz, NIP 1180167221, nr REGON 146725371, przedsiębiorca działający pod firmą Anna Lengiewicz - ANDA - wspólnik spółki cywilnej
  prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą LaSanta s. c. z siedzibą pod adresem Słoneczna 2, Łomianki 05-092, NIP 1182219749, nr REGON 387906516.
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia; Dane będą również udostępniane podmiotom współpracującym przy obsłudze zgłoszeń i zamówień tj. firmom kurierskim, dostawcom płatności internetowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 1. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium